Dẫn Dắt Đội Ngũ Chuyển Đổi Thành Công Với Giải Pháp Lãnh Đạo


Khi rất nhiều ngành công nghiệp đang phải đối mặt thách thức lâu dài của việc phục hồi sau đại dịch, sự chuyển đổi trong tổ chức dường như đang diễn ra khắp nơi. Vấn đề đầu tiên mà nhiều tổ chức phải giải quyết khi lập kế hoạch chuyển đổi là tìm ra phong cách lãnh đạo hiệu quả. Điều mà hầu hết các nhà lãnh đạo không hiểu là sự thay đổi sẽ không thành công khi:

  • Các giám đốc điều hành hàng đầu đưa ra tất cả các quyết định đằng sau cánh cửa đóng kín
  • Họ thông báo sự thay đổi trong một cuộc họp toàn công ty
  • Đội ngũ sẽ phải ngay lập tức thực thi việc chuyển đổi đó

Nhà lãnh đạo tuyệt vời đối xử với đội ngũ như đối tác kinh doanh của họ

(Photo freepik.com)

Đọc thêm:

Đội ngũ sẽ phải ngay lập tức thực thi việc chuyển đổi đóCách tốt nhất để khởi đầu chiến dịch chuyển đổi là thu thập ý kiến từ càng nhiều người càng tốt. Tại sao vậy? Nghiên cứu của Ken Blanchard cho thấy rằng khi bạn mời nhân viên của bạn tham gia vào một sáng kiến thay đổi, họ sẽ nhiệt tình thực hiện sự thay đổi và kêu gọi các đồng nghiệp của họ cùng tham gia. Theo nghiên cứu được sử dụng bởi hơn 80% các tổ chức của Gartner, phong cách lãnh đạo bằng sự hợp tác này cho phép sự tham gia của tất cả các bộ phận mang lại hiệu quả hơn nhiều so với sự tham gia tối thiểu của một vài lãnh đạo cấp cao, đây được gọi là chiến lược từ trên xuống. Thay đổi từ trên xuống thường dẫn đến sự tuân thủ ngắn hạn, thực hiện chậm hơn và kết quả thấp. Mặt khác, thay đổi từ tất cả các cấp của một tổ chức dẫn đến việc chuyển đổi được thực hiện nhanh hơn, tăng cam kết đối và kết quả bền vững hơn.

Khi các sáng kiến thay đổi diễn ra tốt đẹp, chúng cải thiện sự đổi mới, sáng tạo, năng suất, sự tham gia của nhân viên. Ngược lại nếu thay đổi không diễn ra tốt đẹp, sẽ gây lãng phí thời gian, năng lượng, nguồn lực, và tinh thần của công ty bị giảm mạnh.


Tạo ra một tầm nhìn đầy cảm hứng

Khi các nhà lãnh đạo hoạch định một tầm nhìn đủ hấp dẫn - một bức tranh về tương lai nơi đội ngũ thấy mình thành công. Đội ngũ sẽ có ít mối quan tâm cá nhân hơn và có nhiều khả năng hỗ trợ sự thay đổi.

Xây dựng kế hoạch thay đổi

Sự hợp tác và tham gia cùng với đội ngũ trong quá trình thực thi chuyển đổi sẽ giúp nhà lãnh đạo xác định những trở ngại và tạo ra một kế hoạch chuyển đổi thực tế. Khi họ cộng tác theo cách này, mọi người cảm thấy tốt hơn về sự thay đổi vì họ có ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện thành công kế hoạch đó.

Tăng cường sự chuyển đổi

Đây là cách các nhà lãnh đạo chia sẻ thông tin, câu chuyện và dữ liệu để chứng minh sự thay đổi đang thực sự diễn ra. Nhà lãnh đạo truyền đạt rõ ràng suy nghĩ và hành động mà họ mong đợi từ đội ngũ và thiết lập các cuộc thảo luận với bất kỳ ai vẫn chống lại sự thay đổi để đảm bảo rằng mọi người đều có trách nhiệm thực hiện thay đổi.

Lan tỏa trọng trách chuyển đổi cho mọi thành viên đội ngũ

Một khi mối quan tâm của mọi người về sự thành công của sự thay đổi được quan tâm, các nhà lãnh đạo có thể bắt đầu dựa vào nhân viên của họ để giúp dẫn dắt sự thay đổi. Trách nhiệm hàng ngày có thể được giao cho người khác trong khi nhà lãnh đạo vẫn sẵn sàng hỗ trợ nếu có vấn đề phát sinh.

Tôi đã được biết đến để nói rằng các nhà lãnh đạo tuyệt vời đối xử với người dân của họ như đối tác kinh doanh của họ. Sự tham gia cao thay đổi lãnh đạo là một ví dụ hoàn hảo về điều này. Khi các nhà lãnh đạo liên quan đến nhân viên của họ trong việc đưa ra quyết định quan trọng trong suốt quá trình thay đổi, nhân viên của họ cảm thấy được tôn trọng - và sự tôn trọng dẫn đến sự tin tưởng. Khi nhân viên của bạn thực sự tin tưởng bạn là người lãnh đạo của họ, họ sẽ muốn làm công việc tốt nhất của họ để đảm bảo sự thành công của sáng kiến thay đổi của tổ chức bạn.

Theo KEN BLANCHARD


Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: