Khả năng lãnh đạo không chỉ
giới hạn ở lãnh đạo cấp cao 

Thành công của một nhà lãnh đạo không bắt nguồn từ vị trí trong sơ đồ tổ chức. Chính khả năng lãnh đạo của họ đã mang lại cho họ khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh. Về cốt lõi, năng lực lãnh đạo đòi hỏi mọi người ở mọi cấp độ trong tổ chức phải:

  • Giao tiếp và cộng tác hiệu quả với nhiều nhóm và cá nhân khác nhau
  • Thích ứng với sự thay đổi và dẫn dắt người khác vượt qua nó
  • Suy nghĩ chiến lược và đưa ra quyết định đúng đắn
  • Truyền cảm hứng và động viên người khác
  • Học hỏi và cải tiến liên tục
  • Hiểu công nghệ và cách sử dụng công nghệ để thúc đẩy kết quả kinh doanh
Post Image Nangluclanhdao

Những nhà lãnh đạo giỏi học cách điều chỉnh phong cách lãnh đạo của mình để phù hợp với mọi người

Tại Blanchard, chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc thấu hiểu nhu cầu của các cá nhân trong đội ngũ. Những nhà lãnh đạo giỏi nhất là những người dành thời gian để hiểu nhu cầu, khả năng và mức độ phát triển riêng của từng nhân viên và điều chỉnh phong cách lãnh đạo của họ cho phù hợp. Khi các nhà lãnh đạo đầu tư vào khả năng lãnh đạo của mình, họ sẽ học được cách:

Đặt kỳ vọng rõ ràng

Các nhà lãnh đạo hỗ trợ và dẫn dắt người khác một cách hiệu quả bằng cách đặt ra các mục tiêu và kỳ vọng rõ ràng, đồng thời đảm bảo mọi người hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình.

Xây dựng niềm tin để tạo ra một nền văn hóa hòa nhập

Các nhà lãnh đạo xây dựng niềm tin giữa các thành viên trong nhóm bằng sự minh bạch, trung thực và đáng tin cậy. Họ tạo ra một môi trường nơi các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải mái khi chia sẻ ý tưởng, suy nghĩ và các mối quan tâm.

Đánh giá hiệu suất để xác định cơ hội phát triển

Các nhà lãnh đạo hiệu quả giám sát và đánh giá hiệu suất của nhóm, sử dụng dữ liệu và số liệu để theo dõi tiến độ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Những Giải Pháp Nổi Bật

Giải pháp đào tạo

Đào luyện Đội ngũ

Huấn luyện đội ngũ để tăng năng suất, gắn kết đội ngũ, và đạt kết quả tốt hơn
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Tinh Hoa Quản Trị Blanchard®

Những kỹ năng thiết yếu để xây dựng mối quan hệ tích cực với các thành viên trong đội ngũ, truyền cảm hứng gắn kết và thúc đẩy năng suất.
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Lãnh đạo Đội ngũ

Áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp để xây dựng và duy trì các nhóm hoạt động hiệu quả
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Lãnh đạo Phục vụ

Giải pháp giúp các nhà lãnh đạo biết cách xây dựng lòng tin, lắng nghe, đưa ra và nhận phản hồi theo những cách mang lại những điều tốt nhất cho nhân viên
Tìm hiểu thêm
Leadership Capability

Nâng tầm năng lực lãnh đạo của tổ chức

Thành công của tổ chức phụ thuộc vào khả năng nâng tầm khả năng lãnh đạo của người quản lý. Hãy để Blanchard xây dựng một lộ trình học tập linh hoạt giúp những nhà lãnh đạo phát huy tiềm năng lãnh đạo và trở thành lợi thế cạnh tranh của tổ chức.