Đào Luyện Đội Ngũ®


Đào luyện là kỹ năng quản lý quan trọng nhất, tách biệt một nhà quản lý hiệu quả cao với những nhà quản lý bình thường khác. Đa phần các nhà quản lý lại không nhận ra việc đào luyện rất quan trọng cho sự phát triển, tăng trưởng và hiệu suất làm việc của nhân viên. Do họ không biết cách áp dụng đào luyện vào phong cách lãnh đạo của mình, nên nhân viên dễ bị mắc kẹt trong các công việc, dự án và khiến họ trở nên chán nản và mất tinh thần. 

Chúng ta đều biết sẽ thất bại như thế nào nếu quản lý không thể giúp nhân viên phát triển hiệu quả. Các nhà quản lý nên được đào tạo các kỹ năng lãnh đạo để thúc đẩy hiệu suất và sự phát triển của nhân viên.

Chương trình Đào luyện đội ngũ® của Blanchard giúp nhà quản lý biết cách sử dụng các hành vi huấn luyện để tăng năng suất, gắn kết đội ngũ, và đạt kết quả tốt hơn. Chương trình bao gồm những năng lực huấn luyện đã được kiểm chứng theo quy chuẩn của Hiệp hội Huấn luyện Quốc tế; các tác giả và chuyên gia của chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lãnh vực ngôn ngữ và thực tiễn để hiện thực hóa những phương pháp này trở nên hiệu quả nhất.

Đào Luyện Đội Ngũ Để Nhận Được

Điều Tốt Nhất Từ Nhân Viên Của Bạn

Untitled 1 03 06

Thúc đẩy sự phát triển
và học hỏi 

Coaching Style Of Leadership Gear Icon 1

Tạo nên những người
chủ động giải quyết vấn đề

Sl Self Leadership Development Innovation 1 2

Giữ chân nhân tài

Sl Self Development Accountability Programs 1 1

Xây dựng sức mạnh
từ bộ phận lãnh đạo

Istock Left 1

Những Ai Nên Tham Gia?

Các giám sát viên, quản lý cấp cơ sở, quản lý cấp trung, và quản lý cấp cao đang quản lý nhân viên từ xa

Công Thức Xây Dựng Văn Hóa Đào Luyện
Nhất Quán Trong Tổ Chức Đã Được Kiểm Chứng 


Khóa học Đào luyện đội ngũ được triển khai thông qua các lớp học trực tiếp (một ngày) hoặc ba buổi học trực tuyến (hai giờ/buổi), bao gồm tài liệu học viên, video và các hoạt động tương tác giúp học viên trang bị những nội dung cốt lõi sau:

Quy Trình Đào Luyện

Các Kỹ Năng Đào Luyện

Nhà quản lý sẽ học cách xác định kiểu đào luyện hữu ích nhất cho mỗi tình huống và cách áp dụng đào luyện hiệu quả vào tổ chức. Họ sẽ có nhiều cơ hội để luyện tập những kỹ năng mới này.

Bằng cách tích hợp các kỹ năng đào luyện vào việc đào tạo quản lý, tổ chức của bạn sẽ có những nhà quản lý hiệu quả cao, biết cách thực hiện các đoạn hội thoại đào luyện có ảnh hưởng tạo nên sự kết nối, tăng sự tin tưởng, và giúp các thành viên trong đội ngũ đạt kết quả tốt nhất.

Quý Vị Đã Sẵn Sàng Bắt Đầu?

Đây là cách để thực hiện những sáng kiến đào tạo thành công, theo 3 bước sau:

  • Quyết định: Chúng tôi sẽ giúp Quý vị quyết định ai là người tham gia đào tạo và lý do.
  • Chuẩn bị: Chúng tôi sẽ giúp Quý vị chuẩn bị tài liệu và giảng viên.
  • Triển khai: Chúng tôi sẽ giúp Quý vị triển khai các khóa đào tạo hoàn hảo.

Blanchard® là tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển lãnh đạo, nhất là về Kỹ năng Lãnh đạo SLII®. Với bề dày gần 40 năm kinh nghiệm,

Blanchard® đã đào tạo và phát triển hàng triệu nhà lãnh đạo và quản lý trên khắp toàn cầu, nhất là đào tạo cho các tập đoàn trong Top 500 Fortune. Blanchard giúp các nhà lãnh đạo nhận ra rằng, mọi chia sẻ và trao đổi với đội ngũ là cơ hội để củng cố lòng tin và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ. Khi những nhà lãnh đạo được truyền cảm hứng về điều này, họ sẽ trở thành nhân tố quan trọng nhất cho sự tiến bộ và sự chuyển đổi của con người, công việc và tổ chức.

Blanchard Vietnam (Một đơn vị thành viên của PACE) là đối tác đặc quyền để triển khai
các chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Blanchard® tại Việt Nam.