Sự linh hoạt của lãnh đạo giúp tổ chức
thích ứng với thay đổi thành công


Sự tồn tại lâu dài của tổ chức phụ thuộc vào khả năng quản lý sự thay đổi, thích ứng với những thay đổi trên thị trường và thúc đẩy sự đổi mới. Các nhà lãnh đạo linh hoạt sẽ giúp quản trị sự thay đổi thành công bằng cách có khả năng:

  • Tạo ra tầm nhìn và chiến lược thay đổi phù hợp với mục tiêu và giá trị của tổ chức
  • Nuôi dưỡng một nền văn hóa thích ứng bằng cách làm gương, khuyến khích thử nghiệm và chấp nhận rủi ro một cách có tính toán
  • Xây dựng môi trường nhóm hợp tác cởi mở với những ý tưởng mới và khuyến khích học hỏi từ thất bại
  • Xác định và phản ứng nhanh với những thay đổi của môi trường để duy trì khả năng đạt được các mục tiêu dài hạn
  • Trao quyền cho nhân viên đưa ra quyết định và hành động nhanh chóng
Post Image Nangluclanhdao

Điều hướng sự thay đổi đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo linh hoạt

Thay đổi là một hằng số trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Người lãnh đạo phải có khả năng thích ứng. Các tổ chức và các nhà lãnh đạo của họ phải thử nghiệm, thử những điều mới và cởi mở với những ý tưởng mới. Thông qua các chương trình của Blanchard, các nhà lãnh đạo của bạn học cách:

Khuyến khích sự đổi mới trong toàn tổ chức

Sự đổi mới không thuộc về một vai trò hoặc bộ phận cụ thể. Blanchard tin rằng các nhà lãnh đạo nên tích cực khuyến khích tất cả các thành viên trong đội ngũ suy nghĩ sáng tạo và phát triển các giải pháp mới và sáng tạo để đưa tổ chức phát triển.

Tạo dựng văn hóa học tập liên tục

Cung cấp sự kết hợp của các chương trình đào tạo chính thức, nhận xét và huấn luyện từng người một, cơ hội học tập bình đẳng và các cơ hội thực hành để phát triển.

Thích ứng nhanh với sự thay đổi

Mặc dù không thể lường trước được những thay đổi nào sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp những điều quan trọng là không nên để tổ chức phản ứng chậm trễ ở phút cuối. Các nhà lãnh đạo hiệu quả có kế hoạch quản lý sự thay đổi và cởi mở với những ý tưởng và cách tiếp cận mới.

Những Giải Pháp Nổi Bật

Giải pháp đào tạo

Tinh Hoa Quản Trị Blanchard®

Những kỹ năng thiết yếu để xây dựng mối quan hệ tích cực với các thành viên trong đội ngũ, truyền cảm hứng gắn kết và thúc đẩy năng suất.
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Kỹ năng đối thoại

Lãnh đạo đội ngũ cách tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng khi nảy sinh các chủ đề thách thức hoặc xung đột
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Lãnh đạo sự thay đổi

Trở thành nhà lãnh đạo chuyển đổi để dẫn dắt doanh nghiệp vươn lên vị trí dẫn đầu
Tìm hiểu thêm
Leadership Capability

Tăng khả năng linh hoạt của tổ chức

Mỗi ngày làm việc mới mang đến những thay đổi có tiềm năng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức, miễn là các nhà lãnh đạo có thể thu hút được sự ủng hộ của mọi người. Blanchard xây dựng một lộ trình đào tạo để giúp các nhà lãnh đạo phát triển phong cách quản lý linh hoạt nhằm cải thiện khả năng thích ứng với thay đổi của đội ngũ.