Tối ưu hóa hiệu suất tổ chức để đáp ứng
nhu cầu kinh doanh cạnh tranh


Trong môi trường kinh doanh ngày nay, các tổ chức đang chịu áp lực ngày càng tăng phải hoạt động tốt để duy trì tính cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Duy trì hiệu suất tổ chức ở mức cao đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải nắm vững những khả năng sau:

  • Điều chỉnh các chiến lược, quy trình và cơ cấu phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức
  • Xác định và quản lý các quy trình và quy trình làm việc hiệu quả
  • Thích ứng với sự thay đổi của điều kiện thị trường một cách linh hoạt
  • Đổi mới trong cách tiếp cận công việc cũng như các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp
  • Hỗ trợ một nền văn hóa ưu tiên tính toàn diện, đa dạng, trách nhiệm xã hội và tính bền vững
Post Image Nangluclanhdao

Các yếu tố chính cho hiệu suất tổ chức vượt trội

Các nhà lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức của họ cải thiện hiệu suất, hoạt động tốt hơn, đạt được mục tiêu và phát triển. Các chương trình của Blanchard giúp các nhà lãnh đạo cách trau dồi nhiều kỹ năng để hỗ trợ hiệu quả của tổ chức, bao gồm cách:

Đặt tầm nhìn và chiến lược rõ ràng

Đặt ra tầm nhìn và chiến lược rõ ràng cho tổ chức và truyền đạt nó một cách hiệu quả tới tất cả nhân viên.

Tạo ra văn hóa trách nhiệm và sự xuất sắc

Tạo ra một môi trường có trách nhiệm giải trình, nơi nhân viên được yêu cầu phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao và được khen thưởng khi đạt được kết quả.

Sự đa dạng, công bằng và hòa nhập của nhà vô địch

Nuôi dưỡng một nền văn hóa nơi tất cả nhân viên cảm thấy có giá trị, được tôn trọng và được hòa nhập.

Hãy thích ứng và nhanh nhẹn bằng cách khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo

Các nhà lãnh đạo phải có khả năng thích ứng với sự thay đổi và sẵn sàng xoay trục khi cần thiết để ứng phó nhanh chóng với các cơ hội, thách thức và xu hướng mới trên thị trường.

Những Giải Pháp Nổi Bật

Giải pháp đào tạo

Lãnh đạo sự thay đổi

Trở thành nhà lãnh đạo chuyển đổi để dẫn dắt doanh nghiệp vươn lên vị trí dẫn đầu
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Lãnh đạo Phục vụ

Giải pháp giúp các nhà lãnh đạo biết cách xây dựng lòng tin, lắng nghe, đưa ra và nhận phản hồi theo những cách mang lại những điều tốt nhất cho nhân viên
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Văn Hóa Dung Hợp

mang lại cho đội ngũ sự tự tin và những kỹ năng cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, hòa nhập và cống hiến
Tìm hiểu thêm
Leadership Capability

Nâng cao hiệu suất tổ chức của bạn

Môi trường kinh doanh luôn thay đổi ngày nay đòi hỏi các nhà lãnh đạo có thể điều chỉnh chiến lược của mình một cách nhanh chóng đồng thời hỗ trợ các giá trị thương hiệu quan trọng, đồng thời giúp nhân viên tập trung vào việc đạt được tầm nhìn của họ. Blanchard xây dựng lộ trình học tập linh hoạt giúp cải thiện hiệu suất tổ chức của bạn ở mọi cấp độ.