Một nơi làm việc hòa nhập đảm bảo mọi người đều cảm thấy được hiện diện, được lắng nghe và được công nhận


Tại nơi làm việc, nhận thức được các vấn đề đa dạng, hòa nhập và gắn bó là rất quan trọng để tạo ra văn hóa và lực lượng lao động đại diện cho khách hàng và cộng đồng mà doanh nghiệp đang phục vụ. Các kết quả quan trọng của một chương trình DEI toàn diện bao gồm:

  • Đội ngũ nhân viên đa dạng được đối xử bình đẳng
  • Một môi trường nơi tất cả các cá nhân cảm thấy có giá trị, được tôn trọng và được hỗ trợ
  • Một nền văn hóa nơi làm việc nơi mọi người thuộc mọi hoàn cảnh có thể cống hiến hết mình
  • Cảm giác thân thuộc nơi mọi người được chấp nhận và coi trọng như một thành viên của tổ chức
Post Image Nangluclanhdao

Các nhà lãnh đạo xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập hơn qua từng lần tương tác

Lãnh đạo đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành văn hóa của một tổ chức. Các nhà lãnh đạo hiệu quả hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường coi trọng sự đa dạng, hòa nhập và gắn kết, đồng thời thực hiện cách tiếp cận chủ động để mô hình hóa các hành vi hòa nhập trong tổ chức. Các chương trình DEI của Blanchard cung cấp cho các nhà lãnh đạo khả năng:

Chịu trách nhiệm

Các nhà lãnh đạo học cách tự chịu trách nhiệm bằng cách kiểm tra và giải quyết những thành kiến của mình. Họ biết cách cởi mở với phản hồi và thực hiện thay đổi khi cần thiết.

Làm gương cho đội ngũ

Hành động và hành vi của các nhà lãnh đạo tạo ra các chuẩn mực nơi làm việc có tác động đáng kể đến văn hóa của công ty. Các nhà lãnh đạo hòa nhập tạo ra một nền văn hóa coi trọng sự đa dạng và hòa nhập bằng cách đặt ra những kỳ vọng rõ ràng và làm gương cho đội ngũ.

Thúc đẩy văn hóa dung hợp

Các nhà lãnh đạo hòa nhập nuôi dưỡng ý thức cộng đồng, coi trọng sự khác biệt của từng cá nhân và chủ động tạo cơ hội cho nhân viên kết nối và cộng tác.mới.

Những Giải Pháp Nổi Bật

Giải pháp đào tạo

Chương Trình SLII

Giúp lãnh đạo thành công trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, với mọi kiểu nhân viên.
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Lãnh đạo Đội ngũ

Áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp để xây dựng và duy trì các nhóm hoạt động hiệu quả
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Kỹ năng đối thoại

Lãnh đạo đội ngũ cách tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng khi nảy sinh các chủ đề thách thức hoặc xung đột
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Văn Hóa Dung Hợp

mang lại cho đội ngũ sự tự tin và những kỹ năng cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, hòa nhập và cống hiến
Tìm hiểu thêm
Leadership Capability

Tăng khả năng linh hoạt của tổ chức

Mỗi ngày làm việc mới mang đến những thay đổi có tiềm năng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức, miễn là các nhà lãnh đạo có thể thu hút được sự ủng hộ của mọi người. Blanchard xây dựng một lộ trình đào tạo để giúp các nhà lãnh đạo phát triển phong cách quản lý linh hoạt nhằm cải thiện khả năng thích ứng với thay đổi của đội ngũ.