Teamwork và xúc tác sự đổi mới


Sự đổi mới có thể xuất phát từ nguồn cảm hứng của một cá nhân, nhưng hầu hết đó là kết quả của một môi trường làm việc ưu tiên tinh thần đồng đội và hợp tác. Làm việc nhóm hiệu quả đòi hỏi những nhà lãnh đạo hiểu cách truyền cảm hứng cho nhân viên của mình để:

  • Làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu hoặc mục tiêu chung
  • Hợp tác trong các dự án, chia sẻ kiến thức và tài nguyên
  • Cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau
  • Giao tiếp với sự đồng cảm
  • Làm việc hiệu quả với những người có nền tảng và kỹ năng khác nhau
Post Image Nangluclanhdao

Văn hóa làm việc hợp tác bắt đầu bằng văn hóa tin cậy

Làm việc nhóm và cộng tác hiệu quả được xây dựng trên nền tảng của sự hòa nhập và tin tưởng. Trong môi trường làm việc hợp tác, các thành viên trong nhóm cảm thấy được khuyến khích chia sẻ ý tưởng, suy nghĩ và mối quan tâm của họ một cách cởi mở và trung thực. Tại Blanchard, chúng tôi giúp các nhà lãnh đạo phát triển những kỹ năng này để giúp nhóm của họ làm việc cùng nhau hiệu quả hơn và thành công hơn:

Đặt mục tiêu rõ ràng và giao tiếp hiệu quả

Các nhà lãnh đạo đặt ra những kỳ vọng rõ ràng cho nhóm và đảm bảo mọi người hiểu vai trò và trách nhiệm của họ đóng góp như thế nào vào thành công của nhóm.

Xây dựng niềm tin và thúc đẩy sự hợp tác

Các nhà lãnh đạo tập trung vào làm việc nhóm tạo ra một môi trường nơi các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải mái khi chia sẻ ý tưởng, suy nghĩ và mối quan tâm bằng sự minh bạch, trung thực và đáng tin cậy.

Thúc đẩy sự đa dạng, hòa nhập và thuộc về

Để thúc đẩy văn hóa đa dạng, hòa nhập và gắn bó, các nhà lãnh đạo phải thúc đẩy tính hòa nhập, coi trọng sự đa dạng và tạo ra một môi trường nơi tất cả các thành viên trong nhóm cảm thấy có giá trị, được tôn trọng và được hòa nhập.

Những Giải Pháp Nổi Bật

Giải pháp đào tạo

Chương Trình SLII

Giúp lãnh đạo thành công trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, với mọi kiểu nhân viên.
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Đào luyện Đội ngũ

Huấn luyện đội ngũ để tăng năng suất, gắn kết đội ngũ, và đạt kết quả tốt hơn
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Lãnh đạo Đội ngũ

Áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp để xây dựng và duy trì các nhóm hoạt động hiệu quả
Tìm hiểu thêm
Giải pháp đào tạo

Lãnh đạo Phục vụ

Giải pháp giúp các nhà lãnh đạo biết cách xây dựng lòng tin, lắng nghe, đưa ra và nhận phản hồi theo những cách mang lại những điều tốt nhất cho nhân viên
Tìm hiểu thêm
Leadership Capability

Hợp tác để trao quyền cho thế hệ lãnh đạo tiếp nối

Làm việc tốt trong môi trường hợp tác, nhóm sẽ chuẩn bị cho những cá nhân đóng góp có hiệu suất cao trong tổ chức có cơ hội lãnh đạo trong tương lai. Blanchard xây dựng một lộ trình đào tạo linh hoạt để giúp đội ngũ mở rộng năng lực làm việc nhóm và cộng tác nhằm phát huy hết tiềm năng của họ.