THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin bắt buộc (*)

Blanchard Vietnam

Blanchard® là tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển lãnh đạo, nhất là về Kỹ năng Lãnh đạo SLII®.

Với bề dày gần 40 năm kinh nghiệm, Blanchard® đã đào tạo và phát triển hàng triệu nhà lãnh đạo và quản lý trên khắp toàn cầu, nhất là đào tạo cho các tập đoàn trong Top 500 Fortune. Một trong những chương trình nổi bật nhất của Blanchard® là “The SLII Experience/ Kỹ năng Lãnh đạo SLII” - Chương trình phát triển lãnh đạo được triển khai rộng rãi nhất thế giới.

Blanchard Vietnam (Một đơn vị thành viên của PACE) là đối tác đặc quyền để triển khai các chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Blanchard® tại Việt Nam.