GIỚI THIỆU

Blanchard® là tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển lãnh đạo, nhất là về Kỹ năng Lãnh đạo SLII®. Với bề dày gần 40 năm kinh nghiệm, Blanchard® đã đào tạo và phát triển hàng triệu nhà lãnh đạo và quản lý trên khắp toàn cầu, nhất là đào tạo cho các tập đoàn trong Top 500 Fortune. Hiện nay, trung bình mỗi năm, Blanchard® đào tạo và phát triển hơn 150,000 nhà quản lý và lãnh đạo.


Blanchard Vietnam (Một đơn vị thành viên của PACE) là đối tác đặc quyền để triển khai các chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Blanchard® tại Việt Nam.

Slii Logo

Một trong những chương trình nổi bật nhất của Blanchard®
“The SLII Experience/ Kỹ năng Lãnh đạo SLII” - Chương trình phát triển lãnh đạo
được triển khai rộng rãi nhất thế giới. SLII® giúp lãnh đạo thành công trong mọi hoàn cảnh,
mọi tình huống, với mọi kiểu nhân viên.

Mô hình lãnh đạo này đã được nghiên cứu chuyên sâu và đã được chứng minh trên thực tế với

hơn 75% Fortune 500 doanh nghiệp thế giới ứng dụng và đem về kết quả vượt trội.