Giới Thiệu

Blanchard Vietnam (Một đơn vị thành viên của PACE) là đối tác đặc quyền để triển khai các chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Blanchard® tại Việt Nam. Blanchard® là tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển lãnh đạo, nhất là về Kỹ năng Lãnh đạo SLII®. Với bề dày hơn 40 năm kinh nghiệm, Blanchard® đã đào tạo và phát triển hàng triệu nhà lãnh đạo và quản lý trên khắp toàn cầu, nhất là đào tạo cho các tập đoàn trong Top 500 Fortune. 

Blanchard® giúp các nhà lãnh đạo nhận ra rằng, mọi chia sẻ và trao đổi với đội ngũ là cơ hội để củng cố lòng tin và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ. Khi những nhà lãnh đạo được truyền cảm hứng về điều này, họ sẽ trở thành nhân tố quan trọng nhất cho sự tiến bộ và sự chuyển đổi của con người, công việc và tổ chức.

Slii Logo Black

Một trong những chương trình nổi bật nhất của Blanchard®
“The SLII Experience/ Kỹ năng Lãnh đạo SLII” - Chương trình phát triển lãnh đạo
được triển khai rộng rãi nhất thế giới. SLII® giúp lãnh đạo thành công trong mọi hoàn cảnh,
mọi tình huống, với mọi kiểu nhân viên.

Mô hình lãnh đạo này đã được nghiên cứu chuyên sâu và đã được chứng minh trên thực tế với

hơn 75% Fortune 500 doanh nghiệp thế giới ứng dụng và đem về kết quả vượt trội.