Văn Hóa Dịch Vụ


Hàng ngày, với mỗi lần tương tác với khách hàng, bạn đều có cơ hội để xây dựng lòng trung thành của họ, hoặc tạo ra sai lầm và đánh mất họ. Mặc dù hầu hết các công ty đều biết đến tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng đối với sự thành công của mình, nhưng sẽ rất đáng chú ý nếu khách hàng nhận được một dịch vụ thực sự tuyệt vời từ bạn và dịch vụ của bạn. Chương trình đào tạo Văn hóa Dịch vụ của chúng tôi chính là giải pháp giúp cho các nhà quản lý và nhà cung cấp dịch vụ tuyến đầu biết cách cung cấp dịch vụ lý tưởng một cách nhất quán để giữ chân khách hàng hiện có có, thu hút khách hàng đã sử dụng dịch vụ quay trở lại và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức của bạn.


Sl Self Development Accountability Programs 1 2

Gia Tăng Khách Hàng
Trung Thành

Khi khách hàng hài lòng với dịch vụ, họ sẽ quay trở lại nhiều hơn và sẵn sàng giới thiệu sản phẩm của bạn cho những người xung quanh họ.

Ls Improved Customer Care Skills

Giảm Ngân Sách
Quảng Bá

Hiểu được nhu cầu và mong muốn của khách hàng sẽ giúp tiết kiệm đáng kể các ngân sách quảng bá trong việc giữ chân khách hàng.

Ls Excellent Customer Service Fans

Được Giới Thiệu
Rộng Rãi

Khách hàng trung thành yêu mến dịch vụ của bạn, sẽ góp phần tạo ra các quảng cáo truyền miệng mạnh mẽ, đặc biệt là trong thời đại mạng xã hội ngày nay.

Ls Excellent Customer Service Feedback

Nhận Phản Hồi &
Giải Pháp Đổi Mới

Khách hàng là nguồn phản hồi lớn nhất của bạn để giúp cải thiện và tạo ra các giải pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của họ.

Istock Left 1

Những Ai Nên Tham Gia?

  • Giám đốc điều hành và quản lý cấp cao
  • Người quản lý hoặc giám sát cấp trung hoặc quản lý mới
  • Nhân viên dịch vụ khách hàng và người quản lý của họ
  • Tất cả nhân viên có khách hàng nội bộ


Văn Hóa Dịch Vụ

Chúng tôi biết rằng việc cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời là điều quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp bạn, tuy nhiên, việc tạo ra một nền văn hóa phục vụ có thể là một thách thức. Chương trình đào tạo Dịch vụ Kỳ diệu của chúng tôi chính là giải pháp nhằm cung cấp dịch vụ lý tưởng một cách nhất quán để giữ khách hàng quay trở lại và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức của bạn.


Với chương trình Dịch vụ Kỳ diệu, tổ chức của bạn nhận được: