Tinh Hoa Quản Trị Blanchard®


Hầu hết các nhà quản lý mới đều gặp khó khăn và chi phí phải trả rất lớn vì: 

Biến động nhân sự cao, tinh thần thấp và năng suất làm việc thấp. Tại sao?

Đó là vì họ không được đào tạo các kỹ năng quản lý thiết yếu để thành công. 

Đây là lý do chúng tôi kiến tạo giải pháp Tinh hoa Quản trị Blanchard®: 

Một chương trình đào tạo lãnh đạo mang tính chuyển hóa cao dành cho các nhà quản lý và những nhà quản lý cần đào luyện các kỹ năng thiết yếu để xây dựng mối quan hệ tích cực với các thành viên trong đội ngũ, truyền cảm hứng gắn kết và thúc đẩy năng suất.

Thúc Đẩy Sự Thành Công Cho Các Nhà Quản Lý Với
Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Mang Tính Chuyển Đổi.

Ưu Điểm Của Việc Đào Tạo Các Nhà Quản Lý Mới

First Time Manager Walking Up Icon

Kiến Tạo
Thành Công Nhanh Chóng

Giúp nhà quản lý đi đến thành công nhanh chóng bằng cách đào tạo các nguyên tắc quản lý cơ bản, mang lại tác động lớn.

New Manager Training Cup Icon

Nâng Cao
Sức Mạnh Của Đội Ngũ

Các nhà quản lý có kỹ năng biết cách hỗ trợ, động viên và trao quyền cho các thành viên trong đội ngũ để họ có thể đạt được sự vượt trội.

New Manager Training 3 Ties Icon

Phát Triển
Lãnh Đạo Tương Lai

Các nhà quản lý học các kỹ thuật lãnh đạo hiệu quả, giúp tạo nên sự nghiệp thành công.


Istock Left

Những Ai Nên Tham Gia?

Các cá nhân, quản lý đang tìm kiếm phương pháp để phát triển kỹ năng huấn luyện nhằm tăng hiệu suất và năng lực của nhân viên họ đang dẫn dắt

Công Thức Để Trở Thành Nhà Quản Lý
Thành Công Đã Được Kiểm Chứng

Triển khai Tinh hoa Quản trị Blanchard trong tổ chức của Quý vị dưới dạng lớp học trực tiếp, bao gồm các hoạt động trước khóa học, các tài liệu, video và hoạt động học tập nhằm đào tạo cho học viên các khái niệm chính sau:

Tư duy của nhà quản lý – tư duy cần có để quản lý hiệu quả

Bốn Cuộc đối thoại cốt lõi – một khung chuẩn hiệu quả cao giúp học viên hiểu về các cuộc đối thoại cần thiết để quản lý con người và hiệu suất: Thiết lập mục tiêu, Khen ngợi, Chuyển hướng và Kết thúc


Tinh hoa giao tiếp – các kỹ năng chính cần thiết để thúc đẩy mối quan hệ và phối hợp tốt với những người khác dựa trên mô hình huấn luyện đã được kiểm chứng theo thời gian của chúng tôi, LITE (Listen, Inquire, Tell Your Truth, Express Confidence): Lắng nghe để học hỏi, Hỏi để hiểu sâu, Nói thật lòng, Thể hiện sự tin tưởngSau chương trình đào tạo trực tiếp, học viên sẽ thực hiện Thử thách Tinh hoa Quản trị Blanchard, bao gồm các công cụ củng cố để thực hành các kỹ năng mới.

Khi nhà quản lý có các kỹ năng họ cần, họ sẽ kiến tạo các mối liên hệ tốt hơn và phát huy tiềm năng từ đội ngũ của họ một cách tốt nhất.

Tinh hoa Quản trị Blanchard sẽ cung cấp cho các nhà quản lý những kỹ năng cơ bản để xây dựng mối quan hệ tích cực với các thành viên
trong đội ngũ, truyền cảm hứng gắn kết và thúc đẩy năng suất.

Quý Vị Đã Sẵn Sàng Bắt Đầu?

Đây là cách để thực hiện những sáng kiến đào tạo thành công, theo 3 bước sau:

  • Quyết định: Chúng tôi sẽ giúp Quý vị quyết định ai là người tham gia đào tạo và lý do.
  • Chuẩn bị: Chúng tôi sẽ giúp Quý vị chuẩn bị tài liệu và giảng viên.
  • Triển khai: Chúng tôi sẽ giúp Quý vị triển khai các khóa đào tạo hoàn hảo.

Blanchard® là tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển lãnh đạo, nhất là về Kỹ năng Lãnh đạo SLII®. Với bề dày gần 40 năm kinh nghiệm,

Blanchard® đã đào tạo và phát triển hàng triệu nhà lãnh đạo và quản lý trên khắp toàn cầu, nhất là đào tạo cho các tập đoàn trong Top 500 Fortune. Blanchard giúp các nhà lãnh đạo nhận ra rằng, mọi chia sẻ và trao đổi với đội ngũ là cơ hội để củng cố lòng tin và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ. Khi những nhà lãnh đạo được truyền cảm hứng về điều này, họ sẽ trở thành nhân tố quan trọng nhất cho sự tiến bộ và sự chuyển đổi của con người, công việc và tổ chức.

Blanchard Vietnam (Một đơn vị thành viên của PACE) là đối tác đặc quyền để triển khai
các chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Blanchard® tại Việt Nam.