Chuyển Đổi Phong Cách Lãnh Đạo Hiệu Quả Với Mô Hình SLII®


Làm thế nào để phát huy tiềm năng của đội ngũ? Chìa khóa để lãnh đạo thành công phần lớn nằm ở khả năng linh hoạt phong cách lãnh đạo trong từng tình huống. Người lãnh đạo cần phải linh hoạt và dễ dàng chuyển đổi từ phong cách lãnh đạo này sang phong cách lãnh đạo khác để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp và nhân viên. Một nhà lãnh đạo giỏi là người biết thay đổi phong cách phù hợp và đúng thời điểm với mọi tình huống.


SLII là sự kết hợp của nhiều phong cách lãnh đạo khác nhau

(Photo freepik.com)


Đọc thêm:

Ken Blanchard - một diễn giả nổi tiếng, tác giả của các sách bán chạy nhất và nhà tư vấn kinh doanh đã nói rằng: phong cách lãnh đạo “ông chủ” truyền thống không còn hiệu quả nữa. Các nhà lãnh đạo ngày nay không thể chỉ lãnh đạo bằng cách khẳng định quyền lực mà phải áp dụng các phong cách khác nhau tùy thuộc vào tình huống của từng doanh nghiệp và nhân viên.

THE SLII EXPERIENCE®

The SLII Experience™ được phát triển bởi Blanchard và cộng sự Paul Hersey, một mô hình khác cùng xoay quanh chủ đề này được triển khai bởi Tiến sĩ Daniel Goleman - một nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới và là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất New York Times “Trí tuệ cảm xúc”.

Blanchard và Hersey đã thành công phát triển chương trình SLII® và xuất bản nó trong cuốn sách kinh doanh cổ điển “Quản lý Doanh Nghiệp”. Trong đó, bốn phong cách lãnh đạo được nhấn mạnh:

 • Chỉ đạo - chỉ rõ cho nhân viên biết phải làm gì và giám sát cẩn thận công việc của họ. Cách tiếp cận này có hiệu quả cao trong các tình huống khủng hoảng.
 • Huấn luyện– hướng dẫn rõ những việc nhân viên cần phải làm và sẵn sàng nhận phản hồi từ nhân viên. Đây là một phương pháp hiệu quả để đạt được sự hợp tác từ hai phía.
 • Hỗ trợ– nhà quản lý không can thiệp quá sâu vào công việc, chỉ hỗ trợ trong quá trình đưa ra quyết định. Phương pháp áp dụng hiệu quả với những nhân viên có năng lực và năng suất cao.
 • Giao phó – nhà quản lý chỉ hỗ trợ đưa ra quyết định khi cần thiết và trao quyền việc giải quyết vấn đề cho các thành viên trong nhóm. Thúc đẩy sự gắn kết trong đội ngũ và giúp phát triển các kỹ năng của nhân viên.

Trong khi đó, Tiến sĩ Goleman nhấn mạnh ra sáu phong cách lãnh đạo nổi bật:

 1. Huấn luyện– nhà quản lý hỗ trợ nhân viên nâng cao kỹ năng công việc, năng suất và sự phát triển năng lực của nhân viên. Đây là một cách thích hợp khuyến khích nhân viên thay đổi tốt hơn.
 2. Thúc đẩy– quản lý đội ngũ bằng cách đặt kỳ vọng cao cho các thành viên trong nhóm. Tùy nhiên, phong cách này có thể khiến nhân viên rơi vào tình trạng kiệt sức.
 3. Dân chủ– Cho phép cấp dưới tham gia vào mọi quá trình ra quyết định. Phương pháp lãnh đạo này có thể dẫn đến sự hao phí về thời gian khi phải suy xét nhiều ý kiến trước khi đưa ra quyết định và không hoạt động tốt trong tình huống đòi hỏi ra quyết định nhanh.
 4. Khích lệ– Đặt nhân viên lên hàng đầu và khích lệ thường xuyên hơn. Phong cách phù hợp với tình huống khi tinh thần đội ngũ xuống thấp.
 5. Nắm quyền - nhà quản lý nắm quyền phân tích và xác định vấn đề, nhưng cũng cho phép các thành viên trong nhóm tham gia vào quá trình đưa ra hướng giải quyết. Hoạt động tốt trong tình huống khẩn cấp cần sự chỉ đạo.
 6. Chỉ đạo– đưa ra tầm nhìn rõ ràng và cho nhân viên biết cụ thể công việc cần làm. Phong cách lãnh đạo này hiệu quả khi khủng hoảng xảy ra.


Đặc điểm của nhà lãnh đạo SLII

SLII là sự kết hợp của nhiều phong cách lãnh đạo khác nhau. Để lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp, nhà lãnh đạo cần xác định những yếu tố như văn hóa doanh nghiệp, năng lực của nhân viên, sự cam kết của nhân viên và phong cách làm việc của bản thân nhà quản lý.

 • Những nhà lãnh đạo linh hoạt thành công có những đặc điểm sau:
 • Sự thấu hiểu - nhà lãnh đạo thấu hiểu nhu cầu của nhân viên và sẵn sàng điều chỉnh phong cách của họ để đáp ứng những nhu cầu đó.
 • Khả năng linh hoạt - nhà lãnh đạo có thể dễ dàng chuyển từ phong cách lãnh đạo này sang phong cách lãnh đạo khác.
 • Đáng tin cậy - nhà lãnh được nhân viên tin tưởng.
 • Khả năng phân tích vấn đề - nhà lãnh đạo đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề nhanh chóng và biết cách hoàn thành công việc hiệu quả.
 • Huấn luyện - nhà lãnh đạo biết cách đánh giá chính xác năng lực của nhân viên và có khả năng giúp họ đạt được mức hiệu suất cao nhất.

Tại sao nên trở thành nhà lãnh đạo linh hoạt?

Với khả năng linh hoạt trong phong cách lãnh đạo, những lợi ích vượt trội mà The SLII Experience™ mang lại cho doanh nghiệp, người quản lý và nhân viên bao gồm:

 • Doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu của lực lượng lao động ngày càng đa dạng trên toàn cầu.
 • Bằng cách thích ứng với các tình huống khác nhau, các nhà lãnh đạo giải quyết nhiều thách thức tại nơi làm việc.
 • The SLII Experience™ đơn giản hóa quá trình quản lý. Cụ thể sau khi đánh giá một tình huống, nhà lãnh đạo có thể áp dụng được ngay phong cách phù hợp nhất với từng trình độ và năng lực các thành viên trong nhóm và nhu cầu của doanh nghiệp trong từng tình huống.
 • Khi lựa chọn được phong cách lãnh đạo phù hợp tại nơi làm việc, nhà lãnh đạo sẽ hoàn thành mục tiêu của mình nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Không có một phong cách lãnh đạo nào đúng với mọi tình huống. Phong cách tốt nhất là phong cách phù hợp với từng tình huống và con người cụ thể và các nhà lãnh đạo thành công là người sẵn sàng chuyển đổi phong cách lãnh đạo khác nhau.

Theo THE BUSINESS JOURNALKỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: