Phong Cách Lãnh Đạo SLII®: Tối Đa Hiệu Quả Phát Triển Năng


Hầu hết các doanh nghiệp muốn nhân viên của họ luôn được nâng cao năng lực vì sự phát triển của nhân viên không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn cho cả tổ chức. Ví dụ, năng suất sẽ thay đổi rõ rệt nếu một nhân viên trở thành một người giao tiếp hoặc quản lý hiệu quả hơn?

Group Casually Dressed Business People Discussing Ideas

Nhà lãnh đạo nên chú ý đến sự phát triển của nhân viênĐể thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của nhân viên, các tổ chức thường tổ chức các khóa đào tạo cho những người mới. Tuy nhiên, việc áp dụng phong cách lãnh đạo SLII từ người quản lý vào sự phát triển và tăng trưởng đội ngũ là cần thiết giúp nhân viên nâng cao kỹ năng của mình một cách tốt nhất.

Nói một cách đơn giản, nhà lãnh đạo nên chú ý đến sự phát triển của nhân viên. Nghiên cứu đã ghi nhận rằng khi các nhà quản lý tham gia, nhiều khả năng quá trình đào tạo và huấn luyện của nhân viên sẽ đáp ứng hoặc vượt kết quả mong muốn.

Tại sao nhà quản lý cần tham gia phát triển nhân viên?

 • Bằng giải pháp lãnh đạo SLII nhà quản lý sẽ giúp cung cấp phản hồi hữu ích cho nhân viên của họ. Nhân viên có thể sử dụng phản hồi có giá trị này để xác định mục tiêu phát triển của họ và các mục tiêu đó có liên quan như thế nào đến nhu cầu của tổ chức.

Ngoài ra, để áp dụng giải pháp SLII® hiệu quả, nhà quản lý có thể:

 • Khuyến khích nhân viên chia sẻ mục tiêu phát triển của họ để đảm bảo hai bên đồng ý về khía cạnh mà nhân viên nên tập trung. Sau đó, cùng nhau, họ có thể sắp xếp các mục tiêu phát triển của nhân viên với các mục tiêu của tổ chức để tăng hiệu quả của việc đào tạo. Điều này không chỉ tối đa hóa hiệu quả của nhân viên mà còn có thể tăng sự đóng góp của họ.
 • Cung cấp thông tin chi tiết và đề xuất để cải thiện và thay đổi hành vi cho nhân viên và giúp họ hiểu tầm nhìn của người quản lý đối với vai trò của họ.
 • Tăng cường mức độ cam kết, quan tâm của tổ chức đối với sự phát triển của nhân viên.
 • Khuyến khích nhân viên đầu tư nhiều nỗ lực hơn để theo đuổi các cơ hội phát triển.
 • Cả bản thân họ và đội ngũ đều phải chịu trách nhiệm về các mục tiêu phát triển của nhân viên.
 • Khi nhà lãnh đạo áp dụng giải pháp SLII®, họ có thể giúp định hướng quá trình phát triển của nhân viên. Cụ thể làm rõ các mục tiêu, tầm nhìn và giá trị chính của tổ chức.
 • Thúc đẩy các ý kiến của nhân viên và cách vai trò của họ tương thích với chiến lược chung của tổ chức — liên kết sự phát triển của nhân viên với mục đích và kết quả của doanh nghiệp.
 • Cách đánh giá hiệu suất của nhân viên và cách nó liên kết với các chỉ số kinh doanh
 • Định hướng của nhà lãnh đạo về mục tiêu của nhân viên với mục tiêu thỏa thuận về các kỹ năng mà nhân viên cần để đạt được kết quả cụ thể.
 • Người quản lý và nhân viên có thể thảo luận về cách tạo một kế hoạch, vạch ra công việc họ cần làm cùng nhau để phát triển hơn nữa.


Lựa chọn giải pháp linh hoạt sau khi đào tạo hoặc huấn luyện

Khi kết thúc các buổi đào tạo hoặc huấn luyện, nhà quản lý và nhân viên cần xem xét:

 • Cách sử dụng các kỹ năng hiệu quả hơn trong tương lai. Giúp làm cho các khái niệm trở nên sống động bằng cách liên kết những gì học được với các mục tiêu chiến lược và tổ chức của nhân viên.
 • Nâng cao hoặc thay đổi kế hoạch phát triển của họ. Thảo luận về các hành động cụ thể mà nhân viên sẽ thực hiện, bao gồm cả khung thời gian và thời hạn.
 • Trao đổi và chia sẻ với nhân viên và những kiến ​​thức mới của họ. Sẽ rất nhiều giá trị từ các cuộc thảo luận phát triển thường xuyên;
 • Những cuộc trò chuyện này vô cùng quan trọng. Họ không chỉ giúp người quản lý tham gia vào quá trình phát triển mà còn tạo sự gắn kết trong đội ngũ.

Phát triển nhân viên là trách nhiệm của mọi người

Thực tế là sự trưởng thành và phát triển của nhân viên là một trong những ưu tiên của tổ chức. Giải pháp SLII® hỗ trợ nhà lãnh đạo đóng góp không chỉ vào sự phát triển của nhân viên mà còn cho sự thành công của chính họ!

Theo The Ken Blanchard Companies
Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: