Linh Hoạt Phong Cách Lãnh Đạo để Giúp Đội Ngũ Thành Công Với Mọi Mục Tiêu


Tham gia cùng chuyên gia lãnh đạo Courtney Harrison để khám phá sâu hơn về giải pháp Kỹ Năng Lãnh Đạo SLII® của Blanchard.

Người tham gia sẽ khám phá cách phát triển khả năng lãnh đạo của bản thân, cùng với các chiến lược quản trị đội ngũ để nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

XEM WEBCAST TRỰC TUYẾN

Nguồn Blanchard