Quý vị vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để xem tài liệu nghiên cứu miễn phí
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập họ tên!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng chọn danh xưng!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập đúng số điện thoại!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập địa chỉ email!
  Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE

  Làm thế nào để giúp đội ngũ làm việc với năng suất cao?


  Từng bộ phận hoạt động theo chức năng có thể giúp cải thiện khả năng sáng tạo và năng suất, nhưng vẫn chưa được gọi là đủ để cải thiện hiệu suất của cả tổ chức. Liên kết các bộ phận với nhau là điều cần thiết để tạo ra lợi thế cạnh tranh, gia tăng tinh thần đổi mới và đạt được các mục tiêu chung theo cách hiệu quả nhất. Thông thường, các nhóm liên kết sẽ được lập ra để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng được cung cấp các kỹ năng hoặc đào tạo thích hợp để đạt được hiệu suất cao nhất.

  Trong báo cáo Những xu hướng Nguồn vốn Con người (Human Capital Trends) của mình, Deloitte vạch ra rằng các xu hướng chính như tinh thần tham gia của nhân viên, văn hóa làm việc, thời gian tiếp cận thị trường, tinh thần đổi mới được giải quyết tốt nhất thông qua việc liên kết các bộ phận. Thách thức nảy sinh trong kịch bản này chính là việc quản lý các nhóm và giao tiếp liên bộ phận phù hợp để mỗi nhóm có thể làm việc hiệu quả và đồng bộ với các dự án tương ứng của riêng họ. Tạp chí Harvard Business Review tiết lộ rằng ba trong số bốn nhóm sẽ bị rối loạn chức năng khi phối hợp. Điều này là do tổ chức thiếu một cách tiếp cận có hệ thống để có thể hỗ trợ họ. Nghiên cứu của Blanchard ước tính rằng ba trong số năm nhóm mới không đạt được mục tiêu của họ. Các lý do chính là do thiếu sót trong khâu lập kế hoạch, thiếu nguồn lực, thiếu lãnh đạo chung và không được đầu tư đào tạo.


  Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: