Quý vị vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để xem tài liệu nghiên cứu miễn phí
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập họ tên!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng chọn danh xưng!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập đúng số điện thoại!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập địa chỉ email!
  Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE

  Lãnh đạo trong Thời Bình Thường Mới: Bốn Chiến lược Lãnh đạo Đội ngũ Làm việc Từ Xa


  Ngoài kỹ năng lãnh đạo trực tiếp (face-to-face), kỹ năng lãnh đạo đội ngũ từ xa là năng lực quan trọng cần trang bị trong thời đại công nghệ phát triển ngày nay. Với mục tiêu tối đa hóa hiệu suất làm việc của đội ngũ, việc quản lý với sự khác biệt về khoảng cách địa lý và phương tiện giao tiếp đòi hỏi nhà lãnh đạo có chiến lược để dẫn dắt đội ngũ hiệu quả.

  Tài liệu dưới đây chỉ ra Bốn Chiến lược để Lãnh đạo trong Môi trường làm việc Từ Xa:

  · Phát triển tư duy của Người Lãnh đạo Phục Vụ

  · Tận tâm và Tỉnh Thức

  · Luôn tìm kiếm Phản hồi và Hành động dựa trên đó

  · Xây dựng và phát Cộng Đồng

  Khám phá thêm về Giải pháp Lãnh Đạo Từ Xa™ của Blanchard để nắm bắt cách thức lãnh đạo hiệu quả trong môi trường làm việc từ xa cho tổ chức của bạn