Quý vị vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để xem tài liệu nghiên cứu miễn phí
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập họ tên!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng chọn danh xưng!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập đúng số điện thoại!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập địa chỉ email!
  Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE

  Bạn Thuộc Kiểu Nhà Lãnh Đạo Nào?


  Với hơn 40 năm nghiên cứu và phát triển, Blanchard đã chứng minh rằng phong cách lãnh đạo tốt nhất là phong cách phù hợp với nhu cầu phát triển của từng nhân viên.

  Mỗi nhà lãnh đạo đều có phong các lãnh đạo riêng biệt, việc tìm phương pháp lãnh đạo linh hoạt mà mọi người có thể áp dụng, đồng thời vẫn giữ được sự cá tính của riêng mình, là một điều mọi nhà lãnh đạo đang hướng đến.

  Để khai phá tài năng và giúp họ phát triển đúng với tiềm năng của học, phong cách lãnh đạo phải được điều chỉnh cho phù hợp với từng cá nhân và tình huống.

  Nguồn Blanchard