Quý vị vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để xem tài liệu nghiên cứu miễn phí
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập họ tên!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng chọn danh xưng!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập đúng số điện thoại!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập địa chỉ email!
  Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE

  Infographic: 4 Bước Nhận Biết Đội Ngũ Làm Việc Hiệu Quả


  Nghiên cứu cho thấy 75% các đội ngũ hoạt động không hiệu quả vì doanh nghiệp thiếu phương pháp tiếp cận có hệ thống để hỗ trợ họ trong việc phối hợp với đội nhóm, trong đó 60% nhân viên mới không đạt được mục tiêu đề ra khi đảm nhận các dự án mới.

  Theo Ken Blanchard