Quý vị vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để xem tài liệu nghiên cứu miễn phí
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập họ tên!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng chọn danh xưng!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập đúng số điện thoại!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập địa chỉ email!

  7 Dấu Hiệu Năng Lực Lãnh Đạo Kém Hiệu Quả


  Kỹ năng quản lý kém tác động tiêu cực đến sự gắn kết, liên kết, năng suất và giữ chân nhân viên. Nghiên cứu do Blanchard thực hiện cùng với tạp chí MagazineTraining chỉ ra các dấu hiệu nhận biết năng lực lãnh đạo kém hiệu quả cần được điều chỉnh hoặc loại bỏ

  Nguồn Blanchard