Quý vị vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để xem tài liệu nghiên cứu miễn phí
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập họ tên!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng chọn danh xưng!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập đúng số điện thoại!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập địa chỉ email!
  Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE

  Tại Sao Lãnh Đạo Linh Hoạt Theo Tình Huống Khác Biệt?


  Các nhà nghiên cứu tại The Ken Blanchard Companies đã tiến hàng một nghiên cứu để khảo sát hiệu quả của của bốn phong cách lãnh đạo trong mô hình SLII®, trong việc giúp nhà lãnh đạo đưa ra sự hỗ trợ và định hướng phù hợp cho đội ngũ nhân viên. Cụ thể, nghiên cứu được thiết kế dựa trên ba khía cạnh:

  • Đội ngũ có cảm nghĩ thế nào về được bốn phong cách lãnh đạo của SLII®?
  • Bốn phong cách lãnh đạo này có giúp ích và cần thiết để nâng cao hiệu quả của đội ngũ?
  • Khi một cá nhân nhận được mức độ định hướng và hỗ trợ mà họ cảm thấy cần, họ có cảm thấy tích cực và động lực hơn về công việc, người lãnh đạo và môi trường làm việc của họ không?

  Tìm hiểu thêm về SLII®, chương trình phát triển lãnh đạo được triển khai rộng rãi nhất thế giới.

  Theo Blanchard  Trang Kho học liệu & Sự kiện - Banner cuối trang