Quý vị vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để xem tài liệu nghiên cứu miễn phí
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập họ tên!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng chọn danh xưng!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập đúng số điện thoại!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập địa chỉ email!
  Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE

  Nghiên Cứu: Thách Thức Nhà Quản Lý Đang Phải Vượt Qua


  Blanchard® đã tiến hành khảo sát hơn 800 nhà lãnh đạo về những thách thức, căng thẳng lớn nhất mà họ đang phải đối mặt, cũng như điều gì sẽ giúp họ vượt qua nó và trở nên hiệu quả hơn. Nghiên cứu tổng hợp và phân tích hơn 70.000 dữ liệu, mang lại cái nhìn sâu sắc về thử thách của các nhà quản lý ngày nay.

  Theo Ken Blanchard  Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: