Quý vị vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để xem tài liệu nghiên cứu miễn phí
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập họ tên!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng chọn danh xưng!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập đúng số điện thoại!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập địa chỉ email!
  Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE

  Bất Kỳ Nhà Lãnh Đạo Nào Cũng Cần Nắm Vững Những Kỹ Năng Cốt


  Quản lý con người vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự lớn lao. Đối với người lần đầu ở vị trí lãnh đạo, việc chuyển đổi từ một cá nhân đóng góp cho doanh nghiệp thành một người quản lý có thể là một sự thay đổi mạnh mẽ. Một sai lầm phổ biến mà các tổ chức mắc phải là đề bạt những cá nhân có thành tích cao vào vai trò quản lý, cho rằng chỉ riêng hồ sơ thành công của họ sẽ hỗ trợ họ thực hiện sự thay đổi này. Thực tế là các kỹ năng phục vụ một người với tư cách là một cá nhân có thể không phục vụ người đó với tư cách là một nhà quản lý.

  Một cạm bẫy khác đối với nhiều nhà lãnh đạo mới là nếu không có sự hỗ trợ và phát triển thích hợp, họ có thể đánh giá sai vai trò của mình hoặc trở nên trì trệ vì sợ làm sai. Ngoài ra, họ có thể không được đào tạo đầy đủ để chuẩn bị cho vai trò mới của mình. Vì những lý do này, các nhà lãnh đạo có thể không hoàn thành mục tiêu và phát triển các mối quan hệ ý nghĩa với nhân viên của họ.


  Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: