Quý vị vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để xem tài liệu nghiên cứu miễn phí
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập họ tên!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng chọn danh xưng!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập đúng số điện thoại!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập địa chỉ email!
  Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE

  Kỹ Năng Đào Luyện Đội Ngũ


  Trong nhiều năm, đào luyện được coi là một chiến lược hữu ích cho sự phát triển của cá nhân và tổ chức. Nhưng không may là, hầu hết các tổ chức phải vật lộn với việc khiến những người lãnh đạo của họ chấp nhận và áp dụng các hoạt động đào luyện nhân viên. Để hiểu thêm về tác động của các hành vi đào luyện nhân viên của nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu tại The Ken Blanchard Companies® đã bắt tay vào nghiên cứu để xác định mối tương quan giữa các hành vi huấn luyện của nhà lãnh đạo và lòng tin, tầm ảnh hưởng hoặc cảm xúc và ý định làm việc của những người mà họ dẫn dắt. Báo cáo này cho thấy rằng huấn luyện thực sự là một công cụ quản lý mạnh mẽ.


  Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: