Quý vị vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để xem tài liệu nghiên cứu miễn phí
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập họ tên!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng chọn danh xưng!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập đúng số điện thoại!
  Dữ liệu đã đúng.
  Vui lòng nhập địa chỉ email!

  Phương Pháp Tiếp Cận Dựa Trên Từng Tình Huống


  Khi nhân viên nhận được những định hướng và hỗ trợ mà họ cần, họ sẽ có niềm tin nhiều hơn vào lãnh đạo, hạnh phúc hơn trong việc và sẽ thể hiện ngày càng tốt hơn. Thậm chí, họ sẽ gắn bó lâu dài và không ngừng tích cực góp phần vào sự phát triển của công ty.

  Đó là chính kết quả rút ra từ nghiên cứu mới nhất này của Blanchard. Nghiên cứu xem xét tác động của các hành vi thiết lập mục tiêu, chỉ ra cách thức cũng như cân nhắc, lắng nghe và tạo điều kiện giải quyết vấn đề đến nhận thức của nhân viên về niềm tin và hạnh phúc trong công việc.

  Nghiên cứu phát hiện ra rằng hành vi của một nhà lãnh đạo hiệu quả nên dựa vào từng ngữ cảnh cụ thể, tùy thuộc vào mức độ phát triển nhân viên trong một mục tiêu hoặc nhiệm vụ cụ thể. Nghiên cứu cũng xem xét mô hình SLII® của Blanchard và đề xuất rằng nhà lãnh đạo nên kết hợp phong cách lãnh đạo của mình với các yêu cầu của tình huống (mức độ phát triển của nhân viên) để đảm bảo hiệu suất cao hơn và sự hài lòng từ những nhân viên mà họ đang dẫn dắt.


  Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: