Giúp Nhân Viên Làm Chủ Được Mọi Hoàn Cảnh


Trong quá trình làm việc với rất nhiều nhân viên có năng lực khác nhau, nhà lãnh đạo gặp phải khó khăn khi lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp để hỗ trợ đội ngũ nhân viên một cách tốt nhất. Sự hỗ trợ đúng cách từ nhà quản lý là nền tảng vững chắc nhằm đảm bảo sự thành công của bất kỳ hoạt động phát triển nào. Nhiều doanh nghiệp cho rằng các kỹ năng “Phát triển đội ngũ” cho cấp quản lý là một lợi thế cạnh tranh tiềm năng, nhưng lại thường bị xem nhẹ.

Nhà quản lý cần phải làm gì để thúc đẩy năng lực đội ngũ?

(Photo freepik.com)


Đọc thêm:

Trên thực tế, quá trình đào tạo sẽ hiệu quả hơn khi người quản lý tham gia trực tiếp vào quá trình quá trình học hỏi hoặc phát triển của nhân viên. Tuy nhiên, nhà quản lý thường không đủ thời gian và nguồn lực để cùng thực hiện với đội ngũ khi có quá nhiều việc phải hoàn thành. Vậy nhà quản lý cần phải làm gì để thúc đẩy năng lực đội ngũ?

Bằng cách áp dụng những cách dưới đây, việc lãnh đạo và huấn luyện nhân viên sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhân viên không chỉ coi việc đào tạo là cơ hội phát triển, mà còn mong muốn chia sẻ kiến thức của họ với đội ngũ để cùng áp dụng nó vào công việc một cách hiệu quả.

Để đạt được hiệu quả trong việc chỉ dẫn dắt đội ngũ — các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia OD / LD cần phải:

 1. Xây dựng các tiêu chí về việc nội dung tham gia đào tạo / huấn luyện và khuyến khích nhà quản lý tham gia vào các quyết định đó.
 2. Cung cấp tình huống kinh doanh để đào tạo / huấn luyện cùng với kết quả dự kiến và tác động đến kết quả kinh doanh cho nhân viên.
 3. Đưa ra các mối liên hệ cụ thể giữa kết quả học tập, con đường sự nghiệp và nguyện vọng vai trò công việc, làm nền tảng là chọn lựa phong cách lãnh đạo phù hợp.
 4. Mở các buổi giới thiệu tổng quan về nội dung đội ngũ nhân viên sẽ được đào tạo với các nhà quản lý của họ.
 5. Chia sẻ các ví dụ về cách người quản lý áp dụng những kỹ năng mà nhân viên đã được đào tạo và huấn luyện. Không có gì khiến nhân viên giảm động lực bằng việc nghi ngờ rằng người quản lý của họ không tiếp cận và ứng dụng được nội dung kiến thức họ đã được huấn luyện. Vì rất nhiều nhân viên thắc mắc "Người quản lý của tôi có được đào tạo không?"


Trong từng tình huống khác nhau, các nhà quản lý cũng nên dành nhiều sự quan tâm và thời gian để thể hiện sự hỗ trợ trong quá trình nhân viên học hỏi và phát triển. Họ có thể:

 • Đảm bảo rằng nhà quản lý đã trò chuyện với từng người về các nhiệm vụ và mục tiêu hiện tại của nhân viên, cũng như sự hài lòng trong vai trò công việc và nguyện vọng nghề nghiệp. Nếu đã xác định vai trò công việc / con đường sự nghiệp, người quản lý hãy tiếp tục thảo luận về các mục tiêu và đề cập các yêu cầu trong công việc cho mỗi nhân viên phù hợp với từng giải đoạn đào tạo.
 • Theo dõi và chia sẻ mối quan tâm với mỗi nhân viên về mục tiêu, vai trò công việc và nguyện vọng trong tương lai.
 • Cung cấp phản hồi thẳng thắn và trực tiếp cho nhân viên trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào hoặc họp trực tuyến. Các nhà quản lý nên chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ bất kỳ phản hồi nào mà nhân viên có thể sẽ đưa ra và cung cấp thêm thông tin chi tiết trong cuộc thảo luận.
 • Tạo cơ hội cho nhân viên chia sẻ những trải nghiệm công việc và yêu cầu phản hồi về giải pháp của riêng họ, cũng những thách thức họ gặp phải. Các nhà lãnh đạo ít nhất phải cố gắng trở thành hình mẫu cho những hành vi mà họ mong đợi.
 • Dành thời gian tổ chức các buổi họp nhóm, khuyến khích nhân viên chia sẻ cách thích nghi với dự án mới và cách áp dụng các kỹ năng hiệu quả vào công việc hàng ngày của họ.
 • Nếu tất cả nhân viên đang trải qua quá trình đào tạo hoặc huấn luyện cùng nhau, hãy dành thời gian thảo luận trong các cuộc họp nhóm.
 • Nếu chỉ có một vài nhân viên đang trải qua quá trình đào tạo hoặc huấn luyện, hãy yêu cầu mỗi người tham gia chia sẻ một kỹ năng họ đã học được cho đội nhóm của mình.
 • Ghi nhận và khen thưởng khi nhân viên hoàn thành các chặng đường phát triển và khuyến khích nhân viên kinh nghiệm của họ cho đội nhóm.

Bằng cách linh hoạt phong cách lãnh đạo của mình, các nhà quản lý sẽ tạo ra một môi trường học tập an toàn, trong đó tất cả nhân viên có cơ hội thực hành tư duy phát triển, vì con người đều có nhu cầu được nhìn nhận và lắng nghe. Nhân viên mong muốn rằng người quản lý của họ luôn ủng hộ họ phát triển kỹ năng chuyên nghiệp và tạo ra kết quả tốt nhất.

Theo BLANCHARD