3 Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả Mà Tất Cả Các Nhà Lãnh Đạo Cần Phải Nắm Vững


Trong thế giới có sự thay đổi nhanh chóng hiện nay, Tiến sĩ Vicki Halsey đem đến một cái nhìn sâu sắc về ba kỹ năng mà các nhà lãnh đạo ngày nay cần phải nắm vững — Thiết lập mục tiêu, chẩn đoán và áp dụng. Halsey nêu rõ phương pháp giúp các nhà lãnh đạo chẩn đoán chính xác mức độ phát triển của nhân viên đối với các nhiệm vụ và mục tiêu mới, cũng như cách cung cấp cho đội ngũ những định hướng và hỗ trợ thích hợp để bắt kịp tốc độ công việc một cách nhanh chóng.

Trong thế giới có sự thay đổi nhanh chóng hiện nay, Tiến sĩ Vicki Halsey đem đến một cái nhìn sâu sắc về ba kỹ năng mà các nhà lãnh đạo ngày nay cần phải nắm vững — Thiết lập mục tiêu, chẩn đoán và áp dụng. Halsey nêu rõ phương pháp giúp các nhà lãnh đạo chẩn đoán chính xác mức độ phát triển của nhân viên đối với các nhiệm vụ và mục tiêu mới, cũng như cách cung cấp cho đội ngũ những định hướng và hỗ trợ thích hợp để bắt kịp tốc độ công việc một cách nhanh chóng.

Buổi Live Webinar khám phá cách các nhà lãnh đạo thực hiện:

  • Thiết lập các mục tiêu, nhiệm vụ và quy trình mới cho các thành viên trong nhóm
  • Chẩn đoán mức độ phát triển hiện tại của báo cáo trực tiếp để nắm vững kỹ năng mới.
  • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp và mức độ định hướng và hỗ trợ cần thiết cho từng nhu cầu của nhân viên.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ WEBINAR

Chủ đề

3 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả mà tất cả các nhà lãnh đạo cần phải nắm vững

Đơn vị tổ chức

Blanchard®

Thời gian
  • Đã diễn ra vào ngày 01/08/2020
  • Đăng ký để xem lại video tọa đàm tại đây
Địa điểm

Trực tuyến (Anh/ Chị có thể tham dự ở bất kỳ đâu có Internet)

Diễn giả

Tiến sĩ Vicki Halsey - Diễn giả, Tác giả và Nhà đào tạo và phát triển thuộc Blanchard®

Phí tham dự

Hoàn toàn miễn phí